Farmers House Organische Bodemvoeding, NPK 4-3-2

In het onderstaande overzicht vindt u de verschillende voedingselementen van Farmers House Organische Bodemvoeding en de opneembaarheid hiervan door de plant.


Stikstof:
Het percentage stikstof in deze meststof is 4%.
De opneembaarheid hiervan kan worden verdeeld in drie fasen:
  -   45 % mineraal stikstof; deze is direct beschikbaar voor de plant.
  -   37 % eerstejaars stikstof; 55 % van deze stikstof komt twee maanden na het strooien vrij voor de plant.
  -   18 % reststikstof; komt een jaar na het strooien vrij.

De minerale stikstof in pluimveemest komt in twee vormen voor, namelijk nitraat- en ammoniakstikstof. Deze verhouding verschuift geleidelijk naar nitraatstikstof.
Dit wordt veroorzaakt door het zogenaamde nitrificatieproces.
(NH4+ + 2O2 -> NO3- +2H+ +H2O).

Eerstejaars stikstof en reststikstof zijn in de meststof aanwezig als eiwitstikstof en niet direct opneembaar voor de plant. Door mineralisatie worden deze omgezet in ammoniumverbindingen en nitraten. Dit kan worden verklaard aan de hand van de verteerbaarheid van de ruwe celstof. Deze is verdeeld in drie hoofdgroepen:
  -   cellulose   (goed verteerbaar)
  -   pectine     (goed verteerbaar)
  -   legnine     (slecht verteerbaar)

De verteerbaarheid van een product is af te leiden van de C/N-verhouding. Een lage C/N-verhouding (10) is goed verteerbaar, een hoge C/N-verhouding (80) is slecht verteerbaar.
De C/N-verhouding van Farmers House Organische Bodemvoeding ligt in het algemeen tussen 6 en 10.


Fosfaat:
Het percentage fosfaat in deze meststof is 3%.
Onderzoek heeft uitgewezen dat fosforzuur in organische bodemvoeding voor planten gelijkwaardig is aan fosfaten, zoals die voorkomen in de verschillende soorten kunstmest.

Kali:
Het percentage kali in deze meststof is 2%.
De kali komt in de organische bodemvoeding voor in de vorm van goed oplosbaar kaliumwaterstofcarbonaat (KHCO3). Voor de plant is organische bodemvoeding dan ook een goede kali-leverancier.

Naast de genoemde voedingselementen komt er tevens kalk en organische stof voor in deze meststof.
De 9,6 % kalk in deze meststof zorgt ervoor dat er per saldo een pH-neutrale werking wordt verkregen.
Het organische-stofpercentage van Farmers House Organische Bodemvoeding is 68 %. De organische stof bevordert een goede bodemstructuur en zorgt ervoor dat vocht en voedingsstoffen worden geabsorbeerd. Zonder een regelmatige aanvoer van organische stof is er geen bodemleven mogelijk. Het gevolg Van weinig of geen bodemleven is dat de voedingsstoffenomloop wordt verstoord.

Door gebruikmaking van organische bodemvoeding wordt het gewas regelmatig van de benodigde voedingselementen voorzien.


Farmers House brengt kwaliteit aan bodemvruchtbaarheid.